Inlägg

Men det fortsätter byggas på skärvägen

hej.

Gavel rivs och ny kommer upp

Övervåning

Isolering